تاریخچه شرکت
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

شركت مارون مكانيك در سال 1362 توسط سيد مهدي علوي مقدم با هدف ايجاد اشتغال ،خود كفايي و پيشرفت در صنعت نفت و گاز تاسيس و كار خود را آغاز كرد .اين شركت در دوران بازسازي كشور پس از جنگ تحميلي توانست با انجام دشوار ترين پروژه ها در مناطق محروم كشور گامهاي مهمي در خدمت به صنعت و مردم اين مرز و بوم بردارد و براي پيشرفت اين صنعت بزرگ از هيچ تلاشي فروگذار نكرده و در اين راستا توانسته با به خدمت گرفتن شركاي متخصص خارجي همچون Badger Company  و شركت A.Hack   و شركاي داخلي نقش بسزايي در تربيت نيرو هاي متخصص داخلي داشته باشد.

كار نامه درخشان اين شركت حاكي از اجراي پروژه هاي بزرگ انتقال نفت و گاز بصورت EPC و طرح هاي ضربتي و تقدير نامه هاي گوناگون و همچنين گواهينامه هاي معتبر جهاني مي باشد .هم اكنون كه بيش از 32 سال از تاسيس اين شركت سپري شده و براي نيل به اهداف اوليه خود همچنان حركت رو به جلوي خود را حفظ نموده و براي جهاني شدن در تلاش است.

شرکت مارون مكانيك بر اساس اعتقادات و تعهدات و سوابق کاری مدیران خود پایه و اساس فعالیت ها  در قراردادها و طرح ها را مشتری مداری و ر عایت اخلاق حرفه ای قرار داده و سعی وافر دارد که این فرهنگ کاری را اشاعه و ترویج دهد.

مشتری مداری تنها به عنوان یک شعار تکراری به کار برده نمی شود بلکه مشتری به عنوان تکیه گاه و رکن اصلی فعالیت شرکت است که اعتماد نموده و در قالب یک قرارداد که متضمن بعضی از خواسته های تصریحی اوست انجام بخشی از خدمات را به شرکت مارون مكانيك سپرده ولی خواسته های تلویحی او ممکن است بسیار مهم تر و حساس تر باشد که باید در شرکت به آن توجه شود و سازمان درگیر در طرح با جزئیات آن آشنا و همگام و وکیل مشتری باشند.


Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.