برنامه ریزی و مدیریت
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

در عصر حاضر، کارکنان مهم ترین عامل در کسب مزیت رقابتی و عمده‌ ترین دارایی سرمایه ای هر سازمان قلمداد گشته و اقتصاد امروز به شدت نیازمند کارکنان شایسته و متعهد در فضای پر تلاطم کسب و کار می باشد. در این شرایط منابع انسانی سازمان نیازمند توجهی خاص و مدیریتی راهبردی می‌باشد. مدیریت منابع انسانی در شرکت فنی و مهندسی مارون مکانیک  بر اداره استراتژیک و پایدار نیروی انسانی  با تأکید بر ایجاد ارزش افزوده و خلق مزیت رقابتی جهت دستیابی به اهداف خرد و کلان سازمان اهتمام می ورزد.

مرکزیت توجه شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی بر بزرگترین سرمایه خود در نیروی انسانی همیشه شامل :

  1. توجه محوری به شایسته سالاری
  2. بهره‌ مندی از مدیران و کارشناسان با تجربه و خبره
  3. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان بر اساس نیازهای شغلی
  4. پایش و توسعه شاخص های کیفی در سایت های عملیاتی
  5. برگزاری دوره آموزشی بدو استخدام
  6. برنامه‌ریزی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت در کل سازمان
  7. ایجاد فرصت های برابر جهت رشد و تعالی فردی کارکنان
  8. طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت عملکرد و جبران خدمات و پاداش‌دهی عادلانه
  9. ارائه مزایای نقدی و غیرنقدی جهت افزایش سطحرضایت کارکنان
  10. ارائه مزایای نقدی و غیرنقدی جهت افزایش سطحرضایت کارکنان

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.