بیانیه ماموریت شرکت
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱
شرکت فنی و ساختمانی مارون مکانیک یک شرکت پیمانکاری EPC فعال در بازارهای داخلی و بین المللی در زمینه های نفت ، گاز ، پتروشیمی و بخش های صنعتی می باشد.

پیشرفت کشور، مسئولیت اجتماعی ، اشتغال زایی در سال دولت و ملت همزبانی و همدلی از مهمترین دلایل وجودی شرکت مارون مکانیک می باشد و با تعهد و تکیه به ثبات قدم ، خودباوری ، قابلیت های فنی و مدیریتی با تکنولوژی های به روز و استفاده موثر از منابع به دنبال ارائه بهترین خدمات به کارفرماهای محترم می باشیم و در جهت کاهش مصرف منابع و انرژی در طول پروژه ها و همچنین در جهت پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و کاهش صدمات و ضایعات نیروی انسانی و بروز بیماری های شغلی در شرکت همواره اقدامات لازم را با برنامه ریزی مناسب انجام داده ایم .

موفقیت و تداوم ما به رشد و سود آوری و در عین حال در نظر داشتن منافع ذینفعان و جامعه و ایجاد فرصت های مساوی برای همه افراد می باشد و با توجه به دور بودن سیاست های شرکت فنی و مهندسی مارون مکانیک از جبهه ی شعار شایان ذکر است همواره در بهبود زندگی و حفظ محیط زیست متعهد بوده ایم.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.