قابلیت های مدیریت
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

بخشی از توانمندی های مدیریتی و پشتیبانی شرکت فنی و مهندسی مارون مکانیک که پیشبرد استراتژی های سازمان را تسهیل می کنند عبارتند از:

 • توسعه و پیاده سازی استاندارد های ISO9001:2008 و TS29001:2010
 • استفاده از نرم افزار های تخصصی طراحی و کنترلی و مالی به روز
 • برخورداری از تاییدیه بانکی ریالی و ارزی از سوی بانک های معتبر
 • ارتباط و همکاری موثر با شرکت های همکار
 • تدوین و نگهداشت بروز بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های پیمانکار و تامین کنندگان
 • تعاملات سازنده با پیمانکاران فرعی، متخصصان برون سازمانی و دانشگاه ها
 • فراهم آوری زیرساخت های ارتباطی، برقرار ارتباط اینترنتی با واحد های عملیاتی
 • توجه به مدیریت زمان در انجام کلیه فعالیت ها
 • توجه به مدیریت کیفیت در توسعه و ایجاد ارزش افزوده
 • توجه به مدیریت هزینه ها جهت ارتقای بهره وری
 • محوریت فعالیت های تیمی در فعالیت ها
 • استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در طراحی و اجرای پروژه ها از جمله سیستم ضد رسوب الکتریکی

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.