چشم انداز
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

 شرکت مارون مکانیک در نظر دارد با استفاده بهینه از منابع انسانی ، تجهیزات ، تاسیسات و ماشین آلات و کاربرد فن آوریهای جدید ، ایجاد شرایط مناسب کار در راستای بهبود مداوم و توسعه قابلیت ها و توانایی های سازمانی و تجدید ساختار و مهندسی مجدد فرآیند های شرکت به منظور بهبود و روان سازی اجرای فعالیت ها و افزایش امکان رقابت پذیری ، ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت و توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش ، افزایش مهارت وترویج حس اثربخشی و ارزش آفرینی  در بین کارکنان در بخش مدیریت ، طراحی ، تامین کالا ، ساخت ، نصب و راه اندازی و انجام پروژه ها در قالب EPC  و طرح های ضربتی در بخش انرژی به ویژه تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی حرکت رو به جلوی خود را حفظ نماید و با ورود به پروژه های بزرگ بین المللی و کسب سهم مناسبی از بازار یکی از پنج پیمانکار موفق در ایران باشد.

 

 

 

 

 

 

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.