ملاحظات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی
۸۸۵۵۸۰۶۵ - ۸۸۵۵۸۰۶۱

شرکت فنی و مهندسی مارون مکانیک  بر این باور است که موفقیت کسب و کار آینده در گرو تعهد شرکت به تمام مسئولیت هایش برای سلامت افراد، ایمنی عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفیت است. لذا این شرکت‌ اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت نموده‌ است و از تمام توان خود برای نیل به هدف انجام کسب و کار بدون آسیب، حادثه و ضرر برای افراد و محیط زیست استفاده می کند

مزیت های ملاحظات ایمنی و زیست محیطی:

 1. اجرای پروژه های جمع آوری گازهای مازاد در پروژه های کاهش فلرینگ در راستای کاهش تولید گاز های آلاینده
 2. تلاش در جهت بهینه سازی مصرف منابع و انرژی
 3. مدیریت پسماند
 4. توسعه و بروز آوری دانش سازمان از طریق عضویت در انجمن ایمنی و بهداشت حرفه ای
 5. انجام ممیزی های منظم داخلی جهت شناسایی نقاط ضعف و عدم انطباق ها
 6. تلاش در راستای پیاده سازی استاندارد HSE-MS
 7. تشکیل جلسات ماهیانه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هدف افزایش ایمنی و سطح سلامت کارکنان
 8. ارزیابی و مدیریت ریسک های کاری و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 9. انجام بازدیدهای ماهیانه از سایت های عملیاتی بمنظور اطمینان از رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
 10. توسعه و پیاده سازی استاندارد های ISO 14001:2004 ،OHSAS 18001:2007
 11. انجام معاینات بدو استخدام و ادواری پرسنل
 12. انجام مانورهای مختلف آمادگی واکنش در شرایط اضطراری
 13. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی HSE
 14. مطالعه حوادث و بررسی نحوه پیدایش آنها برای جلوگیری از وقوع مجدد
 15. مدیریت و پیشگیری آلودگی های زیست محیطی ناشی از حوادث
 16. افزایش سطح سلامت کارکنان سازمان از طریق ارائه خدماتی همانند حضور مداوم پزشک در شرکت و انجام آزمایشات ادواری پرسنل
برخورداری از پوشش بیمه های تکمیلی درمانی و بیمه های عمر و حوادث برای تمامی پرسنل

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.